Język niemiecki

Komunikatywna znajomość języka niemieckiego