Empatia, cierpliwość, tolerancja

Jeżeli jesteś empatyczny, cierpliwy i tolerancyjny dla innych ludzi, to jest to praca dla Ciebie.